1. Is duiken gevaarlijk

Laatst bijgewerkt: 10.08.2018

Je mag niet vergeten dat je je in een omgeving bevindt waar de mens zich normaal gezien niet ophoudt: onder water met een perslucht fles. In die optiek is het niet onbelangrijk om steeds geconcentreerd te blijven, een gedegen opleiding te volgen en steeds te duiken volgens de regels van jouw federatie (of veiliger!)

Mar dit gezegd zijnde zegt Marinus Schroevers directeur ZLM-verzekeringen op de vraag of duiken een risicosport is: " Wat ons betreft niet. Het Verbond van Verzekeraars heeft statistisch onderzoek gedaan en geconcludeerd dat het risico op blijvende invaliditeit of overlijden naar verhouding klein is. Ook omdat in de opleidingen heel erg de nadruk op veiligheid wordt gelegd. Varen met een luchtballon, een bergtocht of paraglider, maar ook bobsleeën en rugby worden veel meer als risicosport aangemerkt."