Laatst bijgewerkt: 17.03.2017

Rescue and Diving Team, kortweg RDT werd boven de doopvont gehouden op 4 oktober 2002 door Rudy D'helft, Melanie Gevaert, Kurt Vande Rivière, Michael Vande Rivière, Mario Verhaeghe en Heidi Vermaut.

De club is aangesloten bij NELOS, de Nederlandstalige Liga van de nationale federatie BEFOS, die op haar beurt deel uitmaakt van de internationale confederatie CMAS. Ook maken we deel uit van WEVOS, de West-Vlaamse vereniging voor Onderwateronderzoek en -Sport.

 

Laatst bijgewerkt: 27.08.2018

In september 2018 startte RDT, onder impuls van Mario Verhaeghe met een jeugdduikschool. Geregeld kwam immers de vraag van leden om ook hun kinderen te laten duiken, iets wat helaas niet altijd mogelijk was omdat ze nog geen 14 jaar waren. Maar ook externen klopten geregeld aan met de vraag of er ook voor de jongeren mogelijkheid was tot duiken.

We wilden niet over een nacht ijs gaan en hebben alvast ook gepolst bij andere clubs die een jeugdwerking hebben. Het verdict was unaniem: "Het is een grote boterham maar je krijgt veel voldoening en respect van de kinderen terug. De kinderen zorgen steeds voor veel animo in het clubleven wat meestal een goede invloed geeft op de club zelf."

Bij RDT zijn we niet bang van een beetje werken en houden we des te meer van animo in het clubleven en toen we nog een mooi voorstel kregen qua uren en financieel van het Interbad was de kogel snel door de kerk.

 

Laatst bijgewerkt: 27.08.2018

Op 29 september 2012 vierde RDT zijn tienjarig bestaan met een wereldrecord van 25 uur onderwaterspinnen.

Vele leden fietsten voor een uurtje (of langer) op een speciale spinfiets, met een fles op de rug